H?adáte plastové okná, hliníkové okná, dvere alebo iné kvalitné produkty a služby, ktoré by sp??ali vaše požiadavky? V zna?kových predajniach Aneko ich nájdete. Predaj plastových okien sa snažíme
zabezpe?ova? ?o najbližšie k vám. Sie? zna?kových predajní plastové okná Bratislava, plastové okná Nitra, plastové okná Levice, plastové okná Trnava, plastové okná Pieš?any, plastové okná v mestách
Ružomberok, Nové Zámky, Nové Mesto n/VSenica, plastové okná Vráble, plastové okná Banská Štiavnica , plastové okná Šahy, plastové okná Ve?ký Krtíš sú len za?iatkom našej starostlivosti o Vás.

 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
Chyba
 • XML Parsing Error at 1:171. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:103. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:79. Error 9: Invalid character
TlaÄŤiĹĄ
PDF
Výroba plastových okien Výroba plastových okien Plastové okná Aneko Plastové okná Aneko Prevoz plastových okien Gealan

O firme Teamplast

Hlavnou ?innos?ou spolo?nosti Teamplast je výroba a montáž plastových okien a dverí, hliníkových okien a zimných záhrad. Sme dílerskou spolo?nos?ou firmy Aneko spol. s.r.o. Zlaté Moravce. Výrobou a montážou plastových okien sa zaoberáme od roku 19.4.2006.
Naše pôsobenie zameriavame na región Bratislava a blízke mestá: Pezinok, Senec, Hrubá Borša, Ivánka pri Dunaji, Bernolákovo at?.

Služby

Našimi prioritami sú najvyššia kvalita služieb, prijate?né ceny a krátke dodacie termíny. Každý de? pracujeme na tom, aby boli naši zákazníci spokojní. V roku 2005 sme vyrobili cca 10 000 okien. K našim zákazníkom patria stavebné firmy, ve?koobchod, maloobchod a ob?ania.

Kvalitné okno nesta?í

Rovnako dôležitý je aj spôsob montáže. Plastové okná, ktoré sú namontované prfesionálne posúvajú kvalitu plastových okien o triedu vyššie.

Na Slovensku sa 95 % okien montuje klasickým spôsobom, ktorý nezabezpe?uje dokonalú vodotesnos?, hlavne v rohoch. Nechránená pena je silne vystavená vlhkosti nielen z exteriéru, ale aj z domácnosti.

Riešením týchto problémov je montáž pomocou kvalitných utes?ovacích pások a montážnej RUR peny. Pásky dokonale utesnia styk okna so stenou, z interiéru plnia funkciu parotesných, z exteriéru paropriepustných zábran. Funk?nos? tesnenia garantujeme minimálne 15 rokov.

Spolupráca

Klaes (software), Microsoft, Maco - kovania, Fuhr - kovania, Moderna dodávate? zna?kových parapetných dosiek, Elumatic - technológia CNC linky.

H?adáte plastové okná v Bratislave, plastové okná v Nitre, plastové okná v Leviciach, plastové okná v Trnave, alebo plastové okná v Pieš?anoch? Plastové okná v mestách Ružomberok, Nové Zámky, Nové Mesto n/VSenica, ktoré by sp??ali vaše požiadavky? Predajom okien Aneko sa starostlivos? o vás len za?ína. Plastové okná Aneko nájdete aj na ?alších miestach ako sú plastové okná Vráble, plastové okná Banská Štiavnica , plastové okná Šahy, plastové okná Ve?ký Krtíš, plastové okná Vrbové. Sie? našich zna?kových predajní a autorizovaných predajcov si môžete pozrie? tu: predaj plastových okien.

Naša ponuka

Katalóg produktov

Vyžiadajte si cenu plastových okien

Z fotogalérie


plastové okná-9
plastové okná-14
novostavby-12
novostavby-26
plastové dvere-17
novostavby-3
Aneko Partneri